Posts Tagged ‘seriózní půjčky’

Seriózní půjčky pro OSVČ bez nutnosti dodání přehledu příjmů

Živnost. Pro nepoučené osoby slovo symbolizující podnikání a tedy praktickou

Seriózní půjčky pro OSVČ

Foto: stockimages // freedigitalphotos.net

nutnost dosažení vysokého výdělku. Pro člověka, který si podnikání vyzkoušel na vlastní pěst, jde naopak o synonymum pro hromadu práce, která musí být vykonána, než bude vůbec nějakého zisku dosaženo. Osoba samostatně výdělečně činná (tedy OSVČ) nevystupuje jako firma, ale fyzická osoba. Proto je s podivem, proč by takový člověk měl mít potíže se získáním půjčky. V bance se ovšem častokrát pracovnice za přepážkou s nelibostí dívá na fakt, že živnostník jen s obtížemi doloží výši svého příjmu. Žádnou mzdu totiž nedostává, žije jen ze zisku, kterého dosáhne. Naproti tomu zaměstnanec může doložit např. své výplatní pásky a banka podle nich vypočítá optimální výši půjčky. Živnostník pochopitelně také dokládá svůj zisk, ale činí tak jen jednou za rok, v rámci tzv. přehledu příjmů. A v tom je právě kámen úrazu. Co když se podnikateli minulý rok příliš nedařilo (nebo mohutně investoval) a ve svém přehledu má napsáno, že dosáhl minimálního nebo žádného zisku? Banka bude žít v domnění, že se živnostníkovi nedaří ani po dobu aktuálního roku, přičemž tomu může být již právě naopak! Bankovní instituce ovšem zarytě bude chtít vidět přehled příjmů, který však živnostník může vystavit až na konci roku. Začarovaný kruh.

Nebankovní (ale seriózní) půjčky pro OSVČ

Popsané situace se chytil nebankovní sektor. Dobře chápe, že zkostnatělé chování bankovních domů se do dynamického prostředí podnikání nehodí. Soukromé finanční instituce jsou proto živnostníkovi ochotny půjčit peníze i bez nutnosti dodání přehledu příjmů. Plně je například uspokojí výpis z bankovního účtu, ze kterého je více než jasné, jak si podnikatel aktuálně finančně vede. V dalších ohledech se nebankovní půjčka pro OSVČ neliší od své bankovní kolegyně pro zaměstnané osoby. I když nás televize učí, že každá nebankovní půjčka je automaticky zlo, není tomu tak, stačí pečlivě vybírat, přičemž podnikateli nebude takový přístup cizí, protože musí pečlivě volit partnery, se kterými spolupracuje.

Bezplatná burza půjček

Získání kontaktu na vhodného soukromého věřitele může být náročnější. Pokud chcete ušetřit čas, využijte naši bezplatnou burzu půjček, kde se budou věřitelé ozývat vám, ne vy jim. Plně postačí, když vytvoříte stručnou poptávku po půjčce pro OSVČ. Uveďte o jaký typ finančního produktu máte zájem a zmiňte cílovou částku, kterou potřebujete získat. Dozajista připojte informaci o oboru, ve kterém podnikáte a zmiňte optimální výši měsíční splátky. Rozhodně nezapomeňte na kontakt, na němž budete k zastižení a soukromé společnosti vám budou moci nabídnout produkt ze svého finančního portfolia.

Nebankovní půjčky na exekuce pro problémové klienty

Úvěr určený k zaplacení jiného úvěru. Jinými slovy také zatloukání klínu klínem. Přesně před těmito situacemi nejrůznější odborníci varují. Pokud však popsaný problém nastane, lidé se jej z pochopitelným důvodů snaží co nejrychleji vyřešit. To také vysvětluje rostoucí zájem o nebankovní půjčky na exekuce pro problémové klienty. I když nelze získání dalšího úvěru k vyplacení označit díky dalšímu úvěrovému zatížení z běžného pohledu za vhodný krok, je třeba se na nebankovní půjčky na exekuce pro problémové klienty podívat z poněkud jiného hlediska.

Nezbytnou součást exekuce symbolizuje dražba. Finanční výnos z prodejeNebankovní půjčky na exekuce pro problémové klienty majetku posléze slouží k vypořádání s věřiteli. Tak mluvíme teorie. Praktické zkušenosti ovšem přicházejí s běžným výsledkem dražby. Během licitování se jen málokdy dostane částka na zajímavou hranici. Stává se proto, že kupující si dražby odnáší drahý předmět za zlomek jeho hodnoty. To ovšem pro dlužníka znamená, že získané finance k zaplacení všech dluhů nepostačí. Nebankovní půjčky na exkuce pro problémové klienty mají za úkol dražbě zabránit a poskytnout dané osobě čas k nashromáždění potřebné sumy. Tu lze například získat prodejem majetku, ovšem za výhodnějších podmínek, jenž určí samotný prodávající.

Žádejte pouze seriózní přístup

Nebankovní půjčky pro problémové klienty počítají s pošramocenou finanční minulostí žadatele. Nevěnují proto takovou  pozornost předcházejícím závazkům a zaměřují se spíše na současnost. S popisovaným produktem přichází řada firem, doporučujeme však zvolit seriózní půjčky od ověřeným poskytovatelů. I když bude nebankovní půjčka na vyplacení exekuce pro problémového klienta spojena s výší mírou úroku, je zcela zbytečné přilévat olej do ohně v podobě nevýhodných podmínek.

Pakliže víte zcela přesně, jak vysokou půjčku chcete a jak má vypadat maximální měsíční splátka, rozhodně využijte naši bezplatnou burzu půjček. Jednoduše popište svoji situaci, termín do kterého musí být celá záležitost bezpodmínečně vyřešena a uveďte kontakt. Ten využijí věřitelé a soukromí investoři navštěvující tento portál právě za účelem získání nových klientů.

Oblíbené finanční produkty:

  • půjčky pro problémové klienty