Půjčky na mateřské dovolené s exekucí

Než si popíšeme, k čemu slouží půjčky na MD s exekucí, osvětlíme si několik základních pojmů. Termínem mateřská dovolená se označuje období, na které nastupuje žena (matka) před samotným očekávaným termínem porodu. Mateřská dovolená slouží primárně k přípravě na porod a následnému zotavení. Naopak jako rodičovskou dovolenou označujeme období, kdy jeden z rodičů (nemusí to být matka) celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě. Lidově bývá tato fáze života rovněž označována jako “mateřská dovolená”, české právní normy a předpisy ji však znají pod jiným označením – rodičovská dovolená. Během rodičovské dovolené čerpá osoba starající se o dítě částku 220 tisíc korun, a to po zvolenou dobu (nejdéle však do čtvrtého roku dítěte). Každý měsíc tedy stát přispívá tzv. rodičovským příspěvkem, jeho přesná výše závisí na již zvolené době, po kterou se rozhodnete oněch 220 tisíc korun vyčerpat. Otázkou ovšem zůstává, jak měsíční výši příspěvku ovlivní případná exekuce. Opět nelze přijít s přesným číslem, je totiž třeba zavést pojem nezabavitelná částka. Její výpočet je složitý, výslednou sumu totiž ovlivňuje několik faktorů. Špatnou zprávou je, že rodičovský příspěvek exekuci podléhá, jedná se totiž o opakovaně vyplácenou dávku státní sociální podpory. To však neznamená, že by vám mohl být rodičovský příspěvek zabaven v plné výši. Pokud rodičovskou dovolenou čerpáte delší dobu (a měsíční rodičovský příspěvek je tedy nízký) mnohdy vám jej pokryje nezabavitelná částka o nic nepřijdete. Jak již ovšem bylo zmíněno, opět závisí na konkrétní situaci a podmínkách.

Proč lidé volí půjčku na mateřské s exekucí

Foto: David Castillo Dominici / freedigitalphotos.net

Ne každá maminka má však to štěstí, že ji z měsíčního příspěvku (lidově rodičovské) není nic strháváno z důvodu exekuce. Vzhledem k tomu, že období, kdy se staráme o malé nezaopatřené dítě, patří mezi ty finančně náročnější, není divu, že každá chybějící tisícikoruna zamrzí. Z toho důvodu někteří lidé volí odsun svého problému v podobě půjčky na exekuce pro maminku na MD. Peníze získané v rámci úvěru na exekuci použijí  k vyrovnání dluhu u věřitele, čímž dochází k zastavení exekuce a jeden z problémů navždy mizí. Stále však nesmíme zapomínat na sjednanou půjčku, která k vyplacení exekuce posloužila. U ní nezbývá, než se s věřitelem domluvit na minimální měsíční splátce nebo zvolit odložení splácení. Vzniklý závazek poté matka (zpravidla samoživitelka) začíná splácet až v době, kdy se může vrátit do zaměstnání. Díky půjčce na exekuci se ji podaří překlenout finančně náročnější mateřství  a své závazky vyrovnává v době, kdy chodí do práce a je peněžně stabilnější.

Váš názor nás zajímá

You must be logged in to post a comment.