Půjčka před uzavřením manželství

Manželství je zásadní krok v životě každého člověka, který vyžaduje mimo jiné i značnou dávku zodpovědnosti. Tím, že se rozhodnete jít bok po boku se svým partnerem dlouhou životní cestou, budete společně činit řadu rozhodnutí, jejichž dopad bude mít na druhého z vás. Dříve než dojde k svatbě, měli by partneři vědět vše nejen o zdravotním stavu, ale i o věcech týkajících se financí, majetku, různých závazků či jiných právních náležitostí. Pokud byste chtěli vstoupit do manželství v domnění, že před partnerem něco skryjete, většinou takové věci vyplují na povrch právě v nejméně vhodnou chvíli. Otázka pak je, jak takové vaše počínání najde u partnera pochopení. Nejedno manželství dnes končí rozvodem a pokud ani nejbližší lidé nejsou k sobě upřímní a nehrají čistou hru, pak se není ani čemu divit. Než dojde k svatbě, měli by spolu budoucí manželé probrat všechny záležitosti týkající se financí. Udělat si jasnou představu, jak budou společně hospodařit, kdo povede domácnost, zda budou mít jeden společný bankovní účet a nebo každý své vlastní konto. Ne vždy se partneři shodnou na tom, že veškeré své příjmy dají na jednu hromádku, většina z nich si chce ponechat i nadále svoji finanční svobodu a nezávislost. Ale to vše závisí na dohodě, každému vyhovuje něco jiného.

Chci půjčit

Půjčka před manželstvím

Půjčky si dnes bere kdekdo a dnešní doba tomu i nahrává. Finanční společnosti půjčí za určitých podmínek osobě starší 18-ti let, a tak lidé si berou půjčky již na studia, aby mohly vyjet do zahraničí, sjednat si drobnou spotřebitelskou půjčku na nejnutnější vybavení domácnosti, atd. Například u studentských půjček jsou splátky zpravidla odloženy až na dobu, kdy nastoupíte do svého prvního pracovního poměru. Většinou se tak stává v době, kdy už pohlížíte na společný život s partnerem, a tak se lehko stane, že už do manželství vstupujete se závazky. Když společně řešíte bydlení a chcete si sjednat hypotéku či půjčku na rekonstrukci nemovitosti, pak mohou být vaše nesplacené závazky ze studentských let na překážku. V každém případě by však váš partner měl vědět o tom, že splácíte nějakou půjčku, v lepším případě, se můžete dohodnout na tom, že splátky budete hradit společně  a tím dříve a snáz zprovodíte půjčku ze světa. Tím se vám otevřou dveře k dalším úvěrovým produktům, které byste jistě chtěli v budoucnu využít.

Vstupujete do manželství s dluhy?

Pokud jste v mládí podepsali jakoukoli úvěrovou smlouvu a splácíte půjčku, pak byste o této skutečnosti měli informovat i svého budoucího životního partnera. Také v případě, kdy má rodina třeba velký majetek a jste vlastníkem či spoluvlastníkem nějaké nemovitosti, měla by tato skutečnost vyplout na povrch. Bude-li to vaše přání, veškeré majetkové poměry lze ošetřit předmanželskou smlouvou, která se dnes již běžně používá. Tím si jasně vymezíte co komu patří a pokud případně v budoucnu dojde k rozvodu, o to snazší celá záležitost bude. Vyhnete se tak tahanicím u soudu a zdlouhavému projednávání vašich majetkových poměrů. Pokud vstupujete do manželství s dluhy, které ale v pohodě splácíte a nijak nenarušují nastavený rozpočet mladé domácnosti, pak se dá říci, že je ještě všechno v pořádku. Horší situace nastává, pokud žijete v domnění, že tyto záležitosti se týkají jen vás a před partnerem se snažíte něco utajit. Pokud splátky hradíte včas, možná vám to vyjde a na nic nepřijde, ale když necháte nesplacené dluhy ležet ladem, věřte, že exekutor si vás najde všude. A pak budete nejen platit, ale i vysvětlovat. Partner určitě nebude mít pro tento čin pochopení, obzvlášť, když najde doma vybavení domácnosti polepené žlutými nálepkami. Naštěstí se ale exekuce týká jen zadluženého partnera a s majetkem vašeho partnera nemá nic společného. Ovšem exekutor si může činit nároky i na vaši polovinu ze společného jmění manželů, takže je možné, že v domácnosti bude něco chybět. Proto se snažte takovým situacím předcházet a raději s partnerem hrajte čistou hru.

Sjednat půjčku

Půjčky v manželství

Řada domácností dnes žije takzvaně na dluh a když si chcete pořídit nějakou věc, je kolikrát lepší ji splácet než šetřit řadu let a čekat, že si ji jednoho dne možná koupíte. Když zařizujete domácnost, potřebujete ji vybavit, a proto se nabízí efektivní řešení prostřednictvím půjčky. Mladí lidé si berou už jen hypotéku na bydlení, auto pořídí na leasing a domácnost vybaví klasickou spotřebitelskou půjčkou. Taková finanční výpomoc jistě není od věci, avšak jen do té míry, že splátky u těchto půjček dokážete v pohodě hradit. Veškeré závazky, ke kterým se společně zavážete, musíte také společně hradit a týkají se každého z vás. I když si vezmete půjčku bez vědomí druhého partnera, když dojde na dluhy, mohou být hrazeny ze společného jmění partnerů a jejich majetku. Ani samotným rozvodem se dlužných částek nezbavíte, splácet musíte dál a to do té doby, dokud nebude uhrazena půjčka v plné výši. Pokud zjistíte, že váš partner zadlužuje vaši společnou domácnost, můžet učinit patřičná právní opatření, abyste se případným důsledkům jeho chování v budoucnu vyhnuli.

Pokud vstupujete do manželství s nesplacenými závazky, pak je jistě vhodné seznámit s tímto faktem i nastávajícího partnera. Veškeré finanční záležitosti lze před svatbou ošetřit právní cestou, čímž se v budoucnu vyvarujete případným problémům.

Komentáře jsou uzavřeny.