Kdy můžu požádat o půjčku po ukončení insolvence?

Máte oddlužení z sebou? Prošli jste úspěšně celým osobním bankrotem? Pak si v prvé řadě uvědomte, že taková šance není dopřána každému. Je celá řada dlužníků, kteří na náročné podmínky osobního bankrotu ani zdaleka nedosáhnou a nezbývá jim nic jiného, než se celý život potácet v dluzích. Osobní bankrot je povolen jen na základě povolení soudu a opravdu není právě jednoduché jim projít. Věřitelům je nutno splatit alespoň třetinu svých závazků, což obnáší značně přiškrcený měsíční rozpočet. V podstatě veškeré vaše příjmy odchází na dluhy a vám zůstane jen velmi malá část na pokrytí základních životních potřeb. S ní vyjít není dvakrát jednoduché a i během osobního bankrotu, kdy sice máte klid od všech exekutorů a věřitelé si na vás nepřijdou, musíte obracet každou korunu. Když vás zasáhne nějaký nenadálý výdaj, problém je okamžitě na světě. Když vám může pomoci rodina, dá se taková situace ještě utáhnout, ale rozhodně není dobré se pouštět do dalších půjček a úvěrů. S dalšími závazky totiž stoupá i riziko, že vám soud osobní bankrot přeruší a pošle vás rovnou do konkurzu. V něm můžete přijít i o veškerý svůj majetek. Pokud tedy máte oddlužení za sebou a v ruce rozhodnutí o jeho ukončení, pak si můžete jen gratulovat, že jste to zvládli.Přemýšlíte ale opět na další půjčkou? Nic proti ní, ale jen za předpokladu, že v pohodě a bez problému její splátky utáhnete. V opačném případě se pouštíte do značného rizika.

Chci půjčit

Malá půjčka pro každého

Dlužníci se s nedostatkem financí potýkají dennodenně a není se čemu divit. Snadná dostupnost půjček potom možná lehce svádí k tomu, že lidé vytloukají půjčku půjčkou, aniž by se snažili naopak snižovat svoji dluhovou zátěž. Přílišnému předlužení se snaží zabránit zákon o spotřebitelských půjčkách a úvěrech, který ukládá všem finančním společnostem za povinnost, předem si ověřit platební schopnost žadatele. Z toho důvodu řada společností nahlíží do registru dlužníků, a to nejen do registru Solus, ale i bankovního a nebankovního registru klientských informací. Dlužníci, kteří navíc prošli insolvencí, jsou evidováni i v insolvenčním rejstříku. Jakmile jste ovšem na tamějším seznamu, s půjčkou od banky se můžete prakticky rozloučit. Ta má velmi přísné nekompromisní podmínky, jenž stanoví, že půjčky neposkytují zásadně zadluženým lidem. A to ani v případě, že byste na půjčku dosáhli svými příjmy. Špatná platební minulost je zkrátka pro banku důvodem k zamítnutí úvěrové žádosti. Určitou nadějí se v tomto případě stává ale nebankovní sféra, kde jsou i některé společnosti ochotny akceptovat fakt, že jste vedeni v registru a půjčí vám s přihlédnutím k individuálním okolnostem. Otázka je, za jakou cenu a nakolik je pro vás  taková půjčka výhodná. Zcela určitě se vyhněte podivným nabídkám, které vyžadují poplatky předem a nedokážou předložit jasnou a transparentní smlouvu.

Půjčka po insolvenci

Máte-li insolvenci za sebou, pak jste od počátku insolvenčního řízení v evidenci insolvenčního rejstříku. Ten je veřejně přístupný, takže všichni věřitelé a i poskytovatelé půjček pouhým náhledem do něj okamžitě zjistí, jak na tom jste. U mnoha finančních společností, a to jak bankovních tak i nebankovních vám jen tento samotný záznam sníží vaši bonitu na úroveň totálního minima, které je dost nedostačující k tomu, aby vám žádost o půjčku schválili. Přitom jen pouhý konec insolvence neznamená automatický výmaz z rejstříku. V něm si pobudete ještě dost dlouhou dobu, zpravidla dalších pět let. Po této době sice nejste z rejstříku vymazáni, ale informace o vás již nejsou veřejně k nahlédnutí. Tím získáváte šanci na znovu zskání jakékoli půjčky. Je tedy na vás jak s touto skutečností naložíte. Pokud se okamžitě pustíte do dalších půjček a úvěrů, nepoučeni z minulosti, vemte v potaz, že na podruhé vám soud nemusí insolvenci povolit. Je zcela a výhradně na jeho rozhodnutí, koho pošle do osobního bankrotu. Pokud si tedy i po ukončení insolvence na sebe vezmete příliš vysoký závazek, opět to je pro vás hra s ohněm. Ovšem v případě, že si chcete sjednat jen malou půjčku, třeba proto, že vám schází peníze před výplatou nebo potřebujete uhradit složenky z lednice, nic proti tomu. Splatnost takové malé půjčky je zpravidla jeden měsíc, případně i několik dnů a je velký předpoklad, že díky pravidelným příjmům půjčku jednoduše uhradíte. Jen u některých společností počítejte s dost vysokou úrokovou sazbou, která má sloužit jako vyvážení případného rizika. Otázka tedy je, nakolik se vám taková půjčka vyplatí. I když na druhou stranu existují společnosti, kde prvním žadatelům poskytují půjčku zdarma, a navíc bez náhledu do registru, což je velká šance pro vás.

Sjednat půjčku

Rychlá půjčka online

Pokud si situace žádá další úvěr a insolvenci máte úspěšně za sebou, pak pečlivě uvažte, kolik peněz si vlastně půjčíte. Určitě nebude dobré pouštět se do velkých částek, které navíc snižují pravděpodobnost získání celého úvěru. Jednoduše řečeno, snadněji získáte tisícovku do výplaty než úvěr v řádu několika set tisíc korun. V každém případě po ukončení insolvence se porozhlédněte po půjčce v nebankovním sektoru, jelikož bankovní sféra vám nebude příliš nakloněna. Tam jen samotný záznam v registru je důvodem k tomu, aby vám půjčku zamítli. Navíc u nebankovní společnosti si můžete celou půjčku kompletně sjednat online a nemusíte kvůli tomu ani chodit na pobočku, tak jak by to bylo nutné u bankovní půjčky. Žádost o nebankovní půjčku podáte jednoduše online přímo na webových stránkách dané úvěrové společnosti, kde je k tomuto účelu pro vás již předem připravený formulář. V něm uvedete jen své kontaktní a identifikační údaje a posuvníkem na webu si nastavíte částku a na jak dlouho chcete půjčit. Jakmile žádost odešlete, okamžitě je zpracována za pomoci plně automatizovaného systému a vy jste prakticky obratem informováni o výsledku schvalovacího procesu. S tak rychlým postupem se v bance nikdy neshledáte, zde to je záležitost několika dní, než se banka dobere k nějakému výsledku. Je-li vám nebankovní půjčka schválena, na svůj mobilní telefon obdržíte krátkou SMSku s kódem, ten přepíšete zpět do systému a tím stvrdíte svůj opravdový zájem o půjčku. Následně poté peníze ihned odchází na váš bankovní účet a nebo jsou vyplaceny v hotovosti.

I když po ukončení insolvence si můžete vzít jakoukoli novou půjčku, pečlivě uvažte, jaká je aktuální míra rizika. Nepouštějte se zbytečně do vysoké dluhové zátěže a půjčku přizpůsobte vašim možnostem a potřebám.

 

Komentáře jsou uzavřeny.