Bezúročná půjčka zaměstnanci 2018

Hledáte půjčku s minimální výší úroků? Pak můžete zkusit o půjčku požádat ve firmě, kde pracujete. Zaměstnanecké půjčky jsou velmi častým benefitem, který mimo jiné zaměstnavatelé svým zaměstnancům poskytují. Když jdete pro půjčku do banky, okamžitě narazíte na obrovskou administrativní bránu, která doprovází jakoukoli bankovní půjčku. Nejenže si vás jako žadatele nejprve důkladně prolustrují v centrálním registru dlužníků, ale přijde také dotaz na vaše příjmy. Jestliže nejsou z pohledu banky v dostačující výši, tak aby byly prokazatelně dokladem o vaší platební schopnosti, pak nemůžete očekávat kladné vyřízení půjčky. Lidé se dost často v takových případech obrací na nebankovní sféru. Proč ne, také to je řešení. Záleží ale na tom, jaký konkrétní úvěrový produkt si vyberete. Pokud si vystačíte třeba jen s tisícovkou na pár dní, existují půjčky, kdy nezaplatíte navíc ani korunu. Takovou půjčku získáte zcela zdarma bez poplatku. Když už ale chcete desítky či stovky tisíc korun, pak musíte s jistými úroky počítat. Na úvěrovém trhu existují varianty neúčelových půjček, u nichž jsou zpravidla podmínky splácení stanoveny dle individuálních dispozic klienta. Pak tu máme půjčky účelové, úročené podstatně nižší úrokovou sazbou, ale zase musíte doložit každou fakturu, na co jste peněžní prostředky využili. Záleží tedy jen a jen na vás, co je pro vás přijatelnější a jednodušší. V případě, že vám nevyhovuje ani jedna z nabídek úvěrového trhu, pak tu máme zaměstnanecké půjčky, které mají zcela odlišné podmínky splácení než běžné půjčky na trhu.

Chci půjčit

Půjčka zaměstnanci

Zaměstnanecká půjčka je jedním z výrazných benefitů, které může zaměstnanec od zaměstnavatele získat. Kromě stravenek, dovolené navíc či dalších příspěvků se tak snaží firma svým zaměstnancům pomoci. Žádný právní nárok na zaměstnaneckou půjčku neexistuje. Je tedy na konkrétní firmě, zda disponuje natolik peněžními prostředky, že si může takový benefit dovolit. Zaměstnanecké půjčky většinou zaměstnavatelé poskytují jen nejlepším a vysoce kvalifikovaným zaměstnancům, kteří jsou ze strategického hlediska chodu firmy zásadní a firma by nerada o ně přišla. Snahou firmy je zvýhodnit a ocenit zaměstnance, kteří jsou pro firmu velkým přínosem. Neznamená to tedy automaticky, že zaměstnaneckou půjčku získá automaticky každý zaměstnanec firmy. Podmínky, za kterých je zaměstnanecká půjčka poskytnuta zpravidla navrhuje zaměstnavatel a je na zaměstnanci, zda na ně přistoupí či nikoli. Vše tedy záleží na vzájemné dohodě obou stran.

Návratná půjčka zaměstnanci

Jak už bylo řečeno výše, podmínky, za kterých je půjčka poskytnuta se liší firma od firmy a také od konkrétního zaměstnance. Vždy je zohledněna individuální situace daného zaměstnance a zaměstnavatel se snaží podmínky splácení lehce přizpůsobit jeho možnostem. Ve většině případů jsou samozřejmě lepší než kdekoli jinde, a tak zaměstnanec nemá nejmenší důvod na ně nepřistoupit. Zaměstnanecká půjčka je vždy půjčka návratná a zaměstnanec se zavazuje svému zaměstnavateli dle podmínek uvedených ve smlouvě peníze vrátit. Půjčka může být poskytnuta s výrazně nižším nebo dokonce žádným úrokem, takže je pro zaměstnance vždy efektivnější než jiné klasické úvěrové produkty na trhu. Jestliže je půjčka poskytována s úrokem, zaměstnanec se zavazuje zaměstnavateli peníze vrátit i s předem stanovenými úroky. Každý zaměstnanec sáhne po půjčce od firmy, jelikož zaměstnanecké půjčky nejsou předmětem daně z příjmu. Zdanitelným příjmem je pouze rozdíl mezi obvyklou výší úroku a úrokem z poskytnuté půjčky. Za zdaňovací období 2018 jsou od daně z příjmu ze strany zaměstnance osvobozeny bezúročné půjčky do výše 300 000 Kč.

Sjednat půjčku

Proč poskytují firmy zaměstnancům půjčky?

Je-li na tom firma dobře a má volné peněžní prostředky, pak přemýšlí, kam vhodně investovat na její další rozvoj. Udržet si dobré a kvalitní zaměstnance je rovněž hlavním strategickým cílem každého podniku. Z toho důvodu se zaměstnavatelům vyplatí poskytnout půjčku zaměstnanci za lepších podmínek, než jaké jsou obvyklé na úvěrovém trhu. I z pohledu zaměstnavatele neznamenají pro firmu prakticky žádnou zátěž, jelikož nejsou považovány za daňový výdaj. Od daně z příjmu jsou osvobozeny půjčky na bytové účely do výše 100 000 Kč, k překlenutí tíživé finanční situace do výše 20 000 Kč. Kromě toho mohou zaměstnavatelé poskytnout zaměstnanci půjčku při živelné pohromě až do výše jednoho milionu korun na bytové účely a nebo do výše 200 000 Kč na překlenutí tíživé finanční situace.

Nevratná půjčka zaměstnanci

U zaměstnanecké půjčky existuje i varianta nevratné půjčky, kterou lze považovat jako dar od firmy. Zpravidla se jedná o jednorázovou sociální výpomoc, jež může být ve výši až do 500 000 Kč. Nevratná půjčka se zaměstnanci poskytuje zejména v případě obtížných okolností, například při živelné pohromě nebo v důsledku ekologické či průmyslové havárie. Tato nevratná půjčka nepodléhá zdanění. Pokud by však překročila částku 500 000 Kč, byla by částka nad tento rámec připočítána k celkovému příjmu zaměstnance a musela by být zdaněna. Možností, kdy můžete počítat s peněžitou pomocí od firmy je několik. Záleží tedy na tom, jak si stojíte ve své pracovní pozici a na čem jste schopni se se zaměstnavatelem dohodnout.

Zaměstnanecké půjčky jsou velmi častým benefitem malých i středních firem a rozhodně jsou zaměstnanci využívány. Vždy jsou totiž poskytovány za daleko lepších podmínek, takže pro zaměstnance znamenají lákavou nabídku, kterou nemají nejmenší důvod odmítnout.

 

Komentáře jsou uzavřeny.